Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
 Kỹ sư Công nghệ Kĩ thuật cơ khí - Văn bằng 2

 Kỹ sư Công nghệ Kĩ thuật cơ khí - Văn bằng 2

Đại học Điện lực

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Kỹ sư
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Văn bằng 2
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
1.5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 8, Tháng 12
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 23.925.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet