Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Lý luận và Giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Victoria

Thạc sĩ Lý luận và Giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Victoria

Victoria University

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo của Úc
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
18 tháng
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet