Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
 Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

 Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

University of Tokyo

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 9
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 75.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet