Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ kế toán tài chính - quản trị

Thạc sĩ kế toán tài chính - quản trị

Berlin School of Economics and Law

0
Loại hình đào tạo:
Liên kết
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Cuối tuần
Thời lượng đào tạo:
20 - 24 tháng
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Học phí công bố: 193.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet