Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
 Cử nhân Kinh tế đối ngoại_Song bằng

 Cử nhân Kinh tế đối ngoại_Song bằng

Đại học Ngoại thương

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2.5 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 54.900.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet