Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Kinh doanh quốc tế (Văn bằng 2)

Cử nhân Kinh doanh quốc tế (Văn bằng 2)

Đại học Ngoại thương

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Trường cấp bằng Cử nhân chính ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Văn bằng 2
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2,5 năm - 3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tuyển sinh liên tục
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet