Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Truyền thông đa phương tiện

Cử nhân Truyền thông đa phương tiện

Cao đẳng Quốc tế Kent

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
QAA, NCFE 
Loại hình trường:
Dân lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 9
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 120.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet