Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Quản lý nguồn nhân lực - văn bằng 2

Cử nhân Quản lý nguồn nhân lực - văn bằng 2

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
AUN-QA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Văn bằng 2
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 6, 7
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 36.960.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet