Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Marketing – hệ liên thông

Cử nhân Marketing – hệ liên thông

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
AUN-QA
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Liên thông
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
1.5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 3
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 26.910.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet