Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Tiến sĩ
Kiểm định:
Trung tâm Kiểm định Giáo dục_H ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 – 5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 10
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 75.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet