Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Thạc sĩ Khoa học máy tính

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
ICDE, AAOU, SEMOLEC
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
Thành phố Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 54.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet