Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Kỹ sư Xây dựng công trình biển – dầu khí - hệ vừa học vừa làm

Kỹ sư Xây dựng công trình biển – dầu khí - hệ vừa học vừa làm

Đại học Xây dựng Hà Nội

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Kỹ sư
Kiểm định:
HCERES
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 12
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet