Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Quản trị doanh nghiệp – Marketing & Sales

Cử nhân Quản trị doanh nghiệp – Marketing & Sales

Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân thực hành
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm 4 tháng
Dự kiến khai giảng:
Tháng 01, Tháng 03, Tháng 05, Tháng 07, Tháng 09,
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 36.650.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet