Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin

Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. HCM

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Trung tâm Kiểm định chất lượng ...
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Từ xa / trực tuyến
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
4 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 5
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 31.605.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet