Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Trung cấp Kế toán

Trung cấp Kế toán

Trung cấp Bến Thành

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Trung Cấp
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 6.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet