Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Tiếng Hàn Quốc – Hệ văn bằng 2 liên thông

Cử nhân Tiếng Hàn Quốc – Hệ văn bằng 2 liên thông

Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Liên thông
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Địa điểm đào tạo:
TP. Hà Nội
Học phí công bố: 21.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet