Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Trung cấp Tin học ứng dụng

Trung cấp Tin học ứng dụng

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Trung Cấp
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
3 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 3, Tháng 12
Địa điểm đào tạo:
Bình Dương
Học phí công bố: 18.600.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet