Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Cử nhân Tiếng anh phiên dịch & biên dịch

Cử nhân Tiếng anh phiên dịch & biên dịch

Đại học Gia Định

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
4 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 7, Tháng8, Tháng 9, Tháng 10
Địa điểm đào tạo:
TP. Hồ Chí Minh
Học phí công bố: 60.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet