Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Tiếng Hàn sơ cấp 2 (Online)

Tiếng Hàn sơ cấp 2 (Online)

0
Giảng viên:
Ngoại ngữ
Thời gian đào tạo:
30 buổi
Cấp chứng chỉ:
Ghi chú học phí:
Hình thức học:
Thực tập:
Không
Edunet, trường học, Đăng kýLộ trình học trọng tâm
Edunet, trường học, Đăng kýTrợ giảng chăm sóc 1-1
Edunet, trường học, Đăng kýChủ đề học thực tế, ứng dụng
Edunet, trường học, Đăng kýNâng cao toàn diện các kỹ năng
Edunet, trường học, Đăng kýThư viện khóa học đa dạng
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ
Học phí công bố: 4.500.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet