Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí

Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí

Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Kỹ sư
Kiểm định:
Không đề cập
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2,5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 7,8,10
Địa điểm đào tạo:
Hà Nội
Học phí công bố: 18.513.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet