Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Tạo động lực cho nhân viên thông qua ủy thác công việc

Tạo động lực cho nhân viên thông qua ủy thác công việc

0
Giảng viên:
Giảng viên giàu kinh nghiệm
Thời gian đào tạo:
Linh động
Cấp chứng chỉ:
Không
Ghi chú học phí:
Hình thức học:
Thực tập:
Không
Edunet, trường học, Đăng kýThành lập năm 2007
Edunet, trường học, Đăng ký#100 thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương
Edunet, trường học, Đăng kýĐội ngũ giảng sư tinh hoa, chất lượng
Edunet, trường học, Đăng kýHỗ trợ học viên ra nước ngoài học tập
Edunet, trường học, Đăng kýThư viện >4.000 đầu sách
Edunet, trường học, Đăng kýThời gian học tập linh hoạt
Học phí công bố: Liên hệ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet