Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Tự kiểm định
Loại hình trường:
Tư thục
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Nơi học:
Hải Phòng
Edunet, trường học, Đăng kýThành lập năm 1997
Edunet, trường học, Đăng kýLý thuyết kết hợp thực tiễn
Edunet, trường học, Đăng kýGiảng viên có trình độ chuyên môn cao
Edunet, trường học, Đăng kýCơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Edunet, trường học, Đăng kýĐa dạng chương trình đào tạo
Edunet, trường học, Đăng ký98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

 

 • Thạc sĩ Hệ thống thông tin cần có phổ kiến thức và kỹ năng của một chuyên viên Hệ thống thông tin cấp cao, đủ năng lực tích hợp chiến lược Hệ thống thông tin trong chiến lược phát triển tổ chức (cơ quan/doanh nghiệp). Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Hệ thống thông tin cần có kiến thức và kỹ năng đủ để hiểu và giải quyết các bài toán Hệ thống thông tin thời sự, gắn kết mật thiết với nhu cầu thực tiễn trong nước và ngoài nước. Phổ kiến thức của học viên tốt nghiệp cần bao gồm: Kiến thức cốt lõi về quản lý và công nghệ; Kiến thức tích hợp nền tảng Hệ thống thông tin và kinh doanh; Kiến thức để tiếp cận khái quát hoạt động kinh doanh và thế giới thực. Ba nhóm chủ đề kiến thức và kỹ năng chuyên sâu được định hướng tập trung:
 • Cơ sở dữ liệu và nền tảng Hệ thống thông tin: định hướng nghề nghiệp cho những chuyên gia về Cơ sở dữ liệu và quản trị Hệ thống thông tin, thi hành sâu sắc các khía cạnh công nghệ của Hệ thống thông tin.
 • Công nghệ tri thức và khai phá dữ liệu: định hướng nghề nghiệp cho những chuyên gia về công nghệ hướng dữ liệu, công nghệ tri thức; tập trung vào khâu chuyển đổi từ dữ liệu sang tri thức theo sơ đồ quá trình dịch vụ tại các doanh nghiệp và tổ chức khác.
 • An ninh và an toàn hệ thống thông tin: định hướng nghề nghiệp cho những chuyên gia về An toàn và An ninh Hệ thống thông tin là nguồn nhân lực rất cần thiết cả ở phạm vi tổ chức lẫn phạm vi quốc gia.

 

  

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Điều kiện dự tuyển

 • Tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng như nước ngoài, bao gồm cả công dân Việt Nam và các công dân nước ngoài.
 • Người dự tuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác: sẽ học các môn học bổ sung kiến thức
 • Phải có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hình thức dự tuyển

 • Xét tuyển dựa trên kết quả bậc đại học

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn đăng ký dự tuyển
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm có công chứng
 • Giấy chứng nhận sức khỏe
 • 02 ảnh 4x6cm
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Xác nhận trình độ ngoại ngữ (nếu có)
 • Bản sao có công chứng các báo cáo nghiên cứu khoa học (nếu có)
 • Mẫu hồ sơ tuyển sinh

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin  được thiết kế theo định hướng nghiên cứu ứng dụng phát triển kinh tế tri thức, chú trọng đến những học phần đặc trưng của chuyên ngành Hệ thống thông tin, những học phần có tính thời sự và thực tiễn cao và tăng cường chất lượng áp dụng thực tế vào luận văn cuối khoá.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Hệ thống thông tin được xây dựng theo quan điểm đảm bảo các yếu tố cơ bản, hiện đại và công nghệ cao. Yếu tố cơ bản được thể hiện trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao các kiến thức cơ bản nền tảng của Hệ thống thông tin có trong chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin cũng như lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin; yếu tố hiện đại và công nghệ cao được thể hiện trong việc đưa vào các học phần chuyên sâu có tính thời sự, tích hợp công nghệ thuộc ba nhóm chủ đề về Cơ sở dữ liệu và nền tảng Hệ thống thông tin (chủ đề hệ thống), Công nghệ tri thức và khai phá dữ liệu (chủ đề công nghệ thông tin), An ninh và an toàn Hệ thống thông tin (chủ đề an ninh). Tính công nghệ cao còn được thể hiện thông qua khả năng tự chọn bổ sung các học phần về công nghệ nổi bật phù hợp với nhu cầu và tình hình phát triển.

Yêu cầu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin của ngành Công nghệ thông tin như sau:

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:  44 tín chỉ

Trong đó:

 • Phần kiến thức chung bắt buộc: 6 tín chỉ
 • Triết học:                             2 tín chỉ
 • Ngoại ngữ chung:              4 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  28 tín chỉ
 • Các học phần bắt buộc:     16 tín chỉ
 • Các học phần tự chọn:      12/24 tín chỉ
 • Luận văn: 10 tín chỉ

Yêu cầu về luận văn tốt nghiệp:

 • Luận văn cần có đề tài là một nội dung khoa học công nghệ thời sự về Hệ thống thông tin hoặc thuộc vào một trong ba nhóm chuyên sâu: Cơ sở dữ liệu và nền tảng Hệ thống thông tin, Công nghệ tri thức và khai phá dữ liệu, An ninh và an toàn Hệ thống thông tin hoặc kết hợp nội dung của các nhóm chuyên sâu này.
 • Luận văn cần có một khảo sát chung về tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước, lựa chọn một (nhóm) phương pháp tiên tiến liên quan để phân tích, đánh giá để giải quyết bài toán theo đề tài được lựa chọn, lựa chọn hoặc xây dựng công cụ thi hành phương pháp và tiến hành thực nghiệm để đánh giá phương pháp giải quyết được lựa chọn.
 • Khuyến khích việc đề xuất các cải tiến, nâng cấp các phương pháp đã có và đối sánh kết quả. Luận văn có kết quả công bố khoa học hoặc có sản phẩm phần mềm đi kèm có tiềm năng ứng dụng được đánh giá cao.

 

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

 

Tổng số

Lý thuyết

TH, TN, TL

 

Phần chữ

Phần số

 

 

Phần kiến thức chung

6

 

 

 

ITPH

501

Triết học

2

2

 

 

Phylosophy

 

ITEL

502

Ngoại ngữ chung (Tiếng Anh)

4

4

 

 

Foreign language for general purposes

 

 

 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

28

 

 

 

Các học phần bắt buộc

16

 

 

 

ITIS

501

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Advanced Database Systems

2

2

 

 

ITIS

502

Quản trị dự án hệ thống thông tin

IS Project Management

2

2

 

 

ITIS

503

Khai phá dữ liệu

Data Mining

2

2

 

 

ITIS

504

An ninh hệ thống thông tin

Information System Security

2

2

 

 

ITIS

505

Công nghệ phần mềm nâng cao

Advanced Software Engineering

2

2

 

 

ITIS

506

Hệ hỗ trợ quyết định

Decision Support System

2

2

 

 

ITIS

507

Quản lý, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Enterprise Resource Planning

2

2

 

 

ITIS

508

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

Specialized Scientific Research Methodology

2

2

 

 

 

 

Các học phần tự chọn

12

 

 

 

ITIS

509

Quản trị hệ thống thông tin

Information System Management

2

2

 

 

ITIS

510

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Multimedia Databases

2

2

 

 

ITIS

511

Lý thuyết về hệ thống thông tin Fundamentals of Information Systems

2

2

 

 

ITIS

512

Mô hình hoá kinh doanh và thiết kế hệ thống thông tin

Business Analysis Modelling and Design

2

2

 

 

ITIS

513

Hệ thống thông tin địa lý

Geographic Information Systems

2

2

 

 

ITIS

514

Chủ đề hiện đại về hệ thống thông tin

Advanced topics on Information Systems

2

2

 

 

ITIS

515

Truy hồi thông tin

Information Retrieval

2

2

 

 

ITIS

516

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

E-Commerce System Development

2

2

 

 

ITIS

517

Lý thuyết nhận dạng

Pattern Recognition

2

2

 

 

ITIS

518

Mạng xã hội và thị trường

Social Networks and Markets

2

2

 

 

ITIS

519

Mật mã và An toàn dữ liệu

Cryptography and Data Security

2

2

 

 

ITIS

520

An ninh mạng và truyền thông

Networks & Telecomunication Security

2

2

 

 

 

Luận văn

10

 

 

 

 

Tổng cộng:

44

 

 

 

 

HỌC PHÍ

 • Học phí 1.150.000 VNĐ/ tín chỉ
 • Học phí toàn khóa: 50.600.000 VNĐ

 

ƯU ĐÃI

Ưu đãi 100.000VNĐ đối với sinh viên đăng ký qua Edunet

 

 

Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng

Địa chỉ:  Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng

 

 
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
50.600.000 đ
Học phí ưu đãi
50.500.000 ₫
- 0%
×
Edunet