Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Hướng ứng dụng

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (3071)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Thạc sĩ
Kiểm định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Thi tuyển
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
2 năm
Dự kiến khai giảng:
Linh động
Nơi học:
TP. Hà Nội

44 năm

Công lập

71% giảng viên tốt nghiệp từ các nước tiên tiến

 1.520 chương trình

2.500+ sinh viên/ năm

93% sinh viên có việc làm ngay

 

Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
24.300.000 đ
×
Edunet