Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Kỹ sư Kinh tế & Quản lý bất động sản – hệ vừa học vừa làm

Đại học Xây dựng Hà Nội (3019)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Kỹ sư
Kiểm định:
HCERES
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong tuần
Thời lượng đào tạo:
5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 12
Nơi học:
TP. Hà Nội

52 năm

HCERES

262.900 m²

 821 giảng viên

24.000+ sinh viên

177.672 sách in

 

Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
Liên hệ
×
Edunet