Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cử nhân Kế toán

Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (118)

0
Loại hình đào tạo:
Trong nước
Bậc học:
Cử nhân
Kiểm định:
Loại hình trường:
Công lập
Yêu cầu nhập học:
Xét tuyển hồ sơ
Hình thức đào tạo:
Chính quy
Thời gian học:
Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:
2,5 năm
Dự kiến khai giảng:
Tháng 8
Nơi học:
TP. Hồ Chí Minh

Bán công

40.426 m2

Chú trọng thực hành

Tận tình & Tâm huyết

Giàu kinh nghiệm thực tiễn

100% Sinh viên có việc

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khoẻ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đất nước và hội nhập;
 • Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế- xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn luyện kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn.

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

 • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Có hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực kinh tế- xã hội trong nền kinh tế thị trường như: Tài chính-tiền tệ, thống kê,...;
 • Có hiểu biết về Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, các Luật thuế hiện hành, ...;
 • Có khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo về kế toán, tài chính,…để thực hành các nội dung công việc kế toán: quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng chung

 • Có kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị: Lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế,….Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trên máy tính; 
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường;
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
 • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm; có khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ được đào tạo phục vụ cho công việc kế toán.

Kỹ năng chuyên môn

 • Có phương pháp tư duy tổng hợp, xác định và phân tích vấn đề, giải quyết tình huống; có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng trình bày và giao tiếp tốt;
 • Thực hiện chức năng kế toán tổng hợp, tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp;
 • Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ kế toán: lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán,  lập báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thái độ

 • Có lòng yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và chấp hành nội quy của đơn vị;
 • Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;
 • Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc;
 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên rèn luyện đạo đức và học tập nâng cao trình độ.

 

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Hình thức đào tạo: Chính quy Tập trung
 • Thời gian đào tạo:   2.5 năm.

 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 • Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

 • Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo học bạ

HỒ SƠ

 • Học bạ (Photo công chứng)
 • Giấy khám sức khỏe
 • Sổ Hộ khẩu (Photo công chứng)
 • Giấy khai sinh (Bản sao )
 • 02 hình 2x3 ; 04 hình 3x4.

 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

 • Số lượng môn học: 37 học phần.
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ.
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 615 giờ.
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1365 giờ.
 • Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1185 giờ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Mã môn học Tên học phần Số tín chỉ
I. Các môn chung 29
Chính trị 4
M1109004 Chính trị 4
Pháp luật 2
1107005 Pháp luật đại cương 2
Tin học 3
1101030 Tin học đại cương 3
Ngoại ngữ 9
M1105001 Anh văn căn bản 1 3
M1105002 Anh văn căn bản 2 3
1105003 Anh văn căn bản 3 3
Giáo dục thể chất 3
1106007 Giáo dục thể chất 1 1
1106008 Giáo dục thể chất 2 1
1106009 Giáo dục thể chất 3 1
Giáo dục quốc phòng - An ninh 8
1109001 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 1) 3
1109002 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 2) 2
1109003 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 3) 3
II. Các môn học chuyên môn 61
II.1. Môn cơ sở 24
M1107006 Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp 2
M1106003 Toán ứng dụng 3
M1106002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
M1104001 Kinh tế vi mô 2
M1104002 Kinh tế vĩ mô 2
1104003 Pháp luật kinh tế 2
1104004 Quản trị học 3
M1104051 Nguyên lý thống kê 2
1104008 Tài chính-Tín dụng (Tiền tệ-Ngân hàng) 2
M1104006 Marketing căn bản 2
M1104007 Nguyên lý kế toán 2
II.2. Môn học chuyên môn 37
M1104052 Tin học kế toán 2
1104053 Thuế 3
1104054 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3
1104055 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3
1104056 Kế toán quản trị chi phí 2
1104057 Kiểm toán 2
M1104058 Kế toán chi phí 2
1104059 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 3
1104060 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
1105037 Anh văn chuyên ngành (KT) 3
M1104017 Thị trường chứng khoán 2
1104065 Thực tập tốt nghiệp (KT) 5
M1104067 Lập và phân tích báo cáo tài chính (Môn học bổ sung) 2
II.3. Môn học tự chọn 2
M1104063 Phần mềm kế toán 2
Tổng cộng 90

 

 

TỐT NGHIỆP

Triển vọng công việc sau khi tốt nghiệp

 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công tác kế toán, tài chính tại mọi loại hình doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ & Quản trị kinh doanh

Địa chỉ : 15 Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 

 

Đánh giá khóa học

0
Chất lượng chương trình
4.9
Môi trường đào tạo
4.7
Giá trị bằng cấp
4.1
Chất lượng quản lý
4.5
Trang thiết bị, cơ sở vật chất
4.5
Hoạt động đào tạo
4.5
Bình luận của bạn dành cho chương trình

Khóa học đã xem

Học phí công bố
31.100.000 đ
×
Edunet