Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, mở rộng hệ đào tạo vừa làm vừa học.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×