Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Kinh tế Quốc dân


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University – NEU) trường đại học đứng đầu về đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet