Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Cao đẳng Việt - Mỹ (American Polytechnic College-APC)


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: 5-7-9-11 đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn, TP. Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng việt mỹ đào tạo chương trình cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành thuộc lĩnh vực kinh tế, dịch vụ, ngoại ngũ, thiết kế và công nghệ thông tin.

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet