Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Viện Phát triển Bền vững (Đại học Kinh tế Quốc dân)


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Trong nước

Địa chỉ: Phòng 1502 – 1505, nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội

Viện Phát triển Bền vững

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet