Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Đại học Đà Nẵng ra mắt vào ngày 2/10/2014

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet