Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge – Đại học Woosong


Quốc gia: KOREA, SOUTH
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: 128 Uam-ro, Samseong-dong, Dong-gu, Daejeon, Hàn Quốc

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet