Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Học viện Hàng Hải California


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: California, Hoa Kì

Học viện hàng hải California (California Maritime Academy) là một trường công lập ở Vallejo, California. Học viện là một nhánh chuyên biệt của Đại học bang California, tổ chức các khóa học cử nhân về: kinh doanh

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet