Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.

Đại học Việt Nhật


Quốc gia: Việt Nam
Loại trường: Quốc tế

Địa chỉ: Đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhận thông tin ưu đãi qua Edunet:
Điện thoại: 024 3775 7221
Email: admissions@edunet.vn

Danh sách khóa học của trường


Khám phá trường / cơ sở đào tạo trong nước khác

×
Edunet