Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
Chương trình Lãnh đạo toàn cầu (GLP)

Chương trình Lãnh đạo toàn cầu (GLP)

0
Giảng viên:
Chuyên gia đầu ngành và quốc tế
Thời gian đào tạo:
6 tháng
Cấp chứng chỉ:
Ghi chú học phí:
Hình thức học:
Thực tập:
Không
Edunet, trường học, Đăng ký8 trường trực thuộc, 8 đơn vị thành viên
Edunet, trường học, Đăng kýCó 9 đối tác toàn cầu
Edunet, trường học, Đăng kýĐa dạng các hình thức đào tạo
Edunet, trường học, Đăng kýThành lập từ năm 2001
Edunet, trường học, Đăng kýBộ chương trình đào tạo đặc biệt
Edunet, trường học, Đăng kýGiảng viên là chuyên gia VN và quốc tế
Học phí công bố: 204.000.000 đ
Edunet, trường học, Đăng ký
Thêm khóa học
×
Edunet