Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Pearson PLC Western Sydney University
Chương trình: Cử nhân Kế toán - Tài chính Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Tài chính ứng dụng
Học phí: 105.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Pearson AACSB
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2,4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 1, 5, và tháng 10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet