Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Columbia Southern University Birmingham City University
Chương trình: Cử nhân quản trị kinh doanh Cử nhân Kinh doanh quốc tế_Liên thông
Học phí: 508.928.880 đ 120.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: DEAC AACSB
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:3 - 4 năm 1 năm
Dự kiến khai giảng:Liên hệ Tháng 8
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×