Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: University Of Greenwich European International University
Chương trình: Cử nhân Quản trị kinh doanh Cử nhân Quản trị kinh doanh
Học phí: Liên hệ 59.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: QCF & QAA ASIC
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Linh động
Thời lượng đào tạo:3 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 4, 7, 10 Sau nộp hồ sơ 1 tháng
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×