Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân Luật Cử nhân Luật – văn bằng 2
Học phí: 57.810.000 đ 35.550.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Đại học Quốc Gia Hà Nội AUN-QA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 – 3,5 năm 2.5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Tháng 4, 5
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×