Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân Học viện Ngân hàng
Chương trình: Cử nhân Kế toán  Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp - Hệ liên thông từ Trung cấp
Học phí: 51.230.000 đ 24.274.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Đại học Quốc Gia Hà Nội Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 – 3,5 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Tháng 5
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×