Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: FSG College League FSG College League
Chương trình: Cử nhân thực hành Trang điểm cô dâu Cử nhân thực hành Chăm sóc thẩm mỹ toàn diện
Học phí: 198.200.000 đ 198.200.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Fukushima, Nhật Bản Fukushima, Nhật Bản
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân thực hành Cử nhân thực hành
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×