Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SEOJEONG College Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Chương trình: Cử nhân quản trị kinh doanh Cử nhân Văn học Du lịch - Hệ liên thông
Học phí: 183.754.000 đ 17.900.000 đ
Học phí ưu đãi: -1 đ 17.800.000 đ
Địa điểm đào tạo: Hàn Quốc Hải Phòng
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Bộ giáo dục Hàn Quốc Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển
Thời gian học: Trong tuần Cuối tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 1,5 năm
Dự kiến khai giảng:Liên hệ Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet