Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SEOJEONG College Douglas College
Chương trình: Cử nhân quản trị kinh doanh Cử nhân Quản trị kinh doanh (kế toán)
Học phí: 183.754.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: -1 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hàn Quốc Canada
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Bộ giáo dục Hàn Quốc EQA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Liên hệ Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet