Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: SEOJEONG College Red River College
Chương trình: Cử nhân đầu bếp khách sạn Cử nhân Quản trị Du lịch & Khách sạn
Học phí: 183.754.000 đ 643.318.000 đ
Học phí ưu đãi: -1 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hàn Quốc Canada
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Bộ giáo dục Hàn Quốc HRMAM
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Liên hệ Tháng 8
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×