Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Tin học văn phòng: Khóa học Excel cho doanh nghiệp Tin học văn phòng: Microsoft Word căn bản
Học phí: Liên hệ 400.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 360.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP.HCM vs Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ giảng viên Trung tâm Tin học Trí Tuệ Việt Đội ngũ giảng viên daotaotinhoc.vn
Thời gian đào tạo: 7 buổi 4 buổi
Địa điểm đào tạo: TP.HCM vs Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không Không
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Trong tuần Linh động
Dự kiến khai giảng:Liên tục Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×