Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Tin học văn phòng: Khóa học Excel cho doanh nghiệp Tin học văn phòng: Phân tích và trình bày dữ liệu bằng Excel
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP.HCM vs Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ giảng viên Trung tâm Tin học Trí Tuệ Việt Đội ngũ giảng viên AIT VN
Thời gian đào tạo: 7 buổi 2 ngày
Địa điểm đào tạo: TP.HCM vs Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Trong tuần Trong tuần
Dự kiến khai giảng:Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×