Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Mở Hà Nội Đại học công nghiệp Hà Nội
Chương trình: Cử nhân Công nghệ thông tin - Trực tuyến Thạc sĩ Hệ thống Thông tin
Học phí: 37.200.000 đ 24.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Linh hoạt TP. Hà Nội
Đánh giá: 4.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Đại học Quốc gia Hà Nội Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Trong tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 1.5 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×