Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Mở Hà Nội Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân Luật Kinh tế - Trực tuyến Cử nhân Luật Kinh doanh – vừa làm vừa học
Học phí: 43.710.000 đ 69.520.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Linh hoạt TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội AUN-QA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Tháng 6, 7
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×