Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Lập trình Mobile Lập trình Java (nâng cao)
Học phí: 6.000.000 đ 3.499.000 đ
Học phí ưu đãi: 5.500.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP.Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Huấn luyện viên IT ThS. Quách Đình Hoàng
Thời gian đào tạo: 30 buổi + thực tập 24 buổi
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP.Hồ Chí Minh
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ:
Thực tập: Không
Cam kết việc làm: Không
Thời gian học:Linh động Trong tuần
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng Khai giảng thường xuyên
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×