Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Lập trình Mobile Lập trình iOS
Học phí: 6.000.000 đ 2.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 5.500.000 đ 1.700.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Huấn luyện viên IT Huấn luyện viên IT
Thời gian đào tạo: 30 buổi + thực tập
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không
Thực tập:
Cam kết việc làm:
Thời gian học:Linh động Linh động
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng Hàng tháng
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×