Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Học viện Ngân hàng Cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp - Hệ liên thông từ Trung cấp Cử nhân thực hành kiểm toán
Học phí: 10.614.000 đ 20.925.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên TP.Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân thực hành Cử nhân thực hành
Kiểm định: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong tuần
Thời lượng đào tạo:1.5 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8, 9 Tuyển sinh thường xuyên
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×